Otto Samuel Knottnerus

Geschiedenis van het Oldambt & Hogeland
 Geschiedenis van het Nederlandse en Duitse Waddengebied

 

Inhoud

*      Werkzaamheden

*      Adresgegevens

*      Publicaties

*      Downloads

*      Lezingen en excursies

*      Lidmaatschappen

*      Biografische gegevens

*      Eerdere activiteiten

 

Eerste hoofdstukken van: Het Dollardgebied in de middeleeuwen.

 

Ontbreekt het frame? Klik dan hier.

 

“… eigenlijk is het tijd voor een vernieuwde website, maar ik ben even met iets anders bezig …”

 

 

 

 

Foto: Ron Eijkelhof (Eissingeheem 2010)

 

© Otto S. Knottnerus 2004-2017

 

Werkzaamheden

Beroep

*      Historisch socioloog

*      Grensoverschrijdend historicus

Activiteiten

*      Wetenschappelijk publicist, zelfstander onderzoeker

*      Externe PhD-Student Faculteit Godgeleerdheid & Godsdienstwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

*      Redactielid De Vrije Fries

*      Publiekslezingen en volwasseneducatie

 

Terug naar boven

 
 
 
 

Adresgegevens

E-mailadres   

ottoknot@xs4all.nl

Postadres

drs. Otto S. Knottnerus

Slochterdiep 3

9621 BA Slochteren

Nederland

Telefoon

+31 (0)6 41 22 83 12

Social Media

facebook.com/ottoknot

twitter.com/ottoknot
ottoknot.wordpress.com

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

Publicaties

*  Geschiedenis van het Waddengebied

*  Doopsgezinden

*  Malaria rond de Noordzee

*  Historische boerderijen

*  Geschiedenis van het Oldambt

*  Lokale geschiedenis

*  Overige artikelen

*  Biografische bijdragen

*  Redactie

*  Voordrachten

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

Downloads

*       The Invention of the Wadden Sea (2016)

*        Landscape and Cultural Heritage in the Wadden Sea Region - LANCEWAD Report 2001

*        Oldambt: het Puukje van de Provincie

*        Het anarchisme als geseculariseerde bevindelijkheid

*        De landarbeidersstaking van 1929

*        De tragiek van het platteland: herinneringen aan het Oldambt

*        De onstuitbare transformatie van het polderland

*        Tussen twee grijpgrage vogels: boeren en burgers in de Renaissance (Fransemalezing 2008)

*        Yeomen and Farmers in the North Sea Coastal Marshes, c. 1500-c. 1900

*        Vroegmoderne cultuurgebieden in Nederland en Noordwest-Duitsland

*        Räume und Raumbeziehungen im Ems Dollart Gebiet

*        Frisia non cantat? Over lawei steken en lawaai maken

*        Alle verdronken Dollarddorpen

*        Korenmolens in Oost-Groningen

*        Literatuurlijst Oldambt 2003 (pdf)

*        Een eeuw gemeentepolitiek in Menterwolde

*        Geschiedenis van Muntendam

*        De kleistreken: van kernlandschap naar randgebied

*        Familiegeschiedenis Knottnerus

*        History of Human Settlement in the Wadden Sea Area

*        Malaria around the North Sea

*        Moral economy behind the dikes (1992)

*        Doopsgezinde immigranten in het Noord-Duitse kustgebied (1500-1700)

*        Claus Harms – Der Krieg nach dem Kriege: een actuele tekst uit 1814

*        Dörpslaid

*        Hossa, hossa, hossa

*        Kornelis ter Laan (1)

*        Kornelis ter Laan (2)

*        Uke Walles 1 (1593-1653)

*        Uke Walles 2 (1593-1653)

*        Sicco Tjaden (1693-1726)

*        Het Oldambt in 1748

 

Lezingen en excursies

*      Van kloosterschuur tot stolpboerderij: de vroegste geschiedenis van de Hollandse, Fries-Groningse en Zeeuwse boerenschuur

*      De Groninger boerderij en zijn voorlopers

*      Hannekemaaiers en hozevelinks: gastarbeid vóór 1870

*      De Graanrepubliek in de tijd geplaatst

*      Geschiedenis van het Oldambt al zijn aspecten (onder andere landschap, landbouw, nijverheid, politiek, religie en onderwijs)

*      Fivelboezem: de erfenis van een verdwenen rivier

*      Landschap, archeologie en geschiedenis rond de Eemsmonding (Appingedam, Delfzijl)

*      De Marne als kloosterlandschap

*      De prophecije van Jarfke: het religieuze wereldbeeld van een zestiende-eeuwse plattelandselite

*      Malaria rond de Noordzee

*      Doopsgezinden in Noord-Nederland en Ostfriesland

*      De historische betrekkingen tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland

*      25 eeuwen Waddenland: cultuur en samenleving in het Nederlandse en Duitse kustgebied

*      Hollandse dijkbouwers langs de Waddenkust

*      Socialisme en arbeidersbeweging in Groningen

*      Excursie door het Oldambt

*      Excursies door Groningen en/of Oost-Friesland

Reserveren op tel. 06-41228312 of per email.

Duits- en engelstalige lezingen en/of excursies zijn eveneens mogelijk.Klik hier voor een overzicht van recente voordrachten.

… Het verleden ontglipt ons, nog voor we er erg in hebben. Het lacht ons toe en het neemt ons ertussen. Het laat zich zien in een glimp, voordat het in de duisternis verdwijnt… Hoe meer ik heb leren terugkijken, des te sterker werd het besef dat er in de deze jaren iets fundamenteels is weggevallen… Klik hier.

…Ik ben geboren op het einde van de negentiende eeuw. Nee, niet die ene negentiende eeuw. Maar die andere, lange eeuw, die reikte van de pruikentijd tot het begin van onze welvaartsstaat…  Klik hier

…dij onneuzele gemainzoamhaid dij ons dörpsbestoan vergaalstert en onze radiokanoalen slempt, dij loije tevredenhaid mit joezulf dij alle oaventuur en daipte in t leven wegnemt. De noablui van n achteroetkrabende streekcultuur, even lanterg en oldsk as menneg jongbejoarde zanger in n Oost-Grunnegs shantykoor… Klik hier of doar.

 

Lidmaatschappen

Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen (benoemd in 2001)

Biografische gegevens

*      Geboren 1 juni 1959 te Nieuw-Scheemda

*      Opgegroeid op een Oldambtster boerenbedrijf

*      Gymnasium-b te Winschoten 1971-1977

*      Studie sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen 1977-1986

*      Activiteiten tijdens studie: IVN, Groninger Studentenbond, Dorpshistorie Nieuw-Scheemda, secretaris Stichting 100 Jaar Sociaal-Democratische Arbeidersbeweging in Groningen

*      AIO aan het Postdoctoraal Instituut voor de Sociologie (nu Amsterdam School for Social Studies) 1987-1991

*      Free-lance wetenschappelijk publicist sinds 1991

*      Kinderen: Abel (1989), Herman (1991), Anje (1994) en Maaike (1999)

*      Leeft gescheiden sinds mei 2010

Eerdere activiteiten

*      Buitengewoonzijn.nu (de training die niet helpt, naar wel werkt) (2010-2015)

*      Historische Kring Menterwolde (vanaf de oprichting in 1999, oud-bestuurslid en sinds 2011 erelid)

*      Organisatie Indie-rock concerten (2009-2011) (zie opnamen van Frontier Ruckus en The Mohawk Lodge)

*      Stichting Landschap Oldambt (2005-2012)

*      Stormvloed 1509/2009 – 500 jaar Dollard
Stichting Verdronken Geschiedenis
Ländliche Akademie Krummhörn

*      Advisering en deelname workshops Stichting Sint Jan, Kloosterburen (2006-2007)

*      Lokale politiek, 1992 tot 2011 in de gemeente Menterwolde als klokkenluider en mede-blogger, actief bij de lokale groepering Kritisch Menterwolde,  Dorpsraad Zuidbroek en bij de laatste 'Vrije Wolven')in de PvdA

*      Regionale politiek, actief in de Partij van de Arbeid 1987 tot 2012

 

Kriso ten Doornkaat

 

…De rust is weliswaar weergekeerd, maar de gemeenschap is er slecht aan toe. De rekeningen komen nog: dat ze betaald moeten worden, spreekt vanzelf. Maar er is meer: de zwendel dat slechte mensen ongestraft denken te kunnen plegen, de bedriegerijen die sluwe geesten hebben uitgedacht, de snode plannetjes die telkens weer worden uitgebroed. Er zijn nu eenmaal mensen die zich gedragen zich als wolven in schaapskleren… Klik hier voor een tekst uit 1814 over politieke integriteit.

 

 

2001

 

Terug naar boven

 

 

Disclaimer:

De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar verwezen wordt.

 

 

 

 

 

 


Vollerand       Perrières

Foto’s Ministère de la Culture, France

 

Terug naar boven

 

Laatst bijgewerkt op: 28 december 2016