Alle verdronken Dollarddorpen           >>>>

*  Oldambt – verdronken dorpen

*  Oldambt – overige dorpen

*  Rheiderland – verdronken dorpen

*  Rheiderland – overige dorpen

*  Verdronken dorpen ten noorden van de Eems

*  Bronnen

*  Terug naar de inhoudsopgave

 

© Otto S. Knottnerus, 2004, 2006, 2008

Verdronken dorpen in het Oldambt

Historische naam

Werdener Urbare (9e-12e eeuw)

Oudste vermeldingen (13e-16e eeuw)

Parochieregister Münster (ca. 1475)

Parochieregisters 16e eeuw

Patrocinium

Misboek (ca. 1544)

Dollardkaart
(1574)

Emmius (1590)

Rengers (ca. 1582)

Heincken (?) (ca. 1590)

Oldeborch (ca. 1600)

von Wicht (1588/89)

Badius (1585)

Brummelkamp (ca. 1589)

Jarfke (1597)

PEJP Hs. 88
(ca. 1600)

Historische naam

Gaddingehorn

-

Gardringones (1276), Gaddingehorn (ca. 1530), Gaddingaheem (1584)

-

-

-

-

-

-

“een ander dorp … up een weerde”

-

-

-

-

-

-

(Gaddinge horne)

Gaddingehorn

Zwaag

-

Swage (1391), Swaech (1419), Swaegh (1565), Swaech (1575), Swaegsterzijel (1589)

Swaghe

Swage, periit aqua (ca. 1500)

-

-

Swaech

-

-

-

Südma-Zyl (?)

-

-

-

-

-

Zwaag

Oostwolderhamrik en Nieuwolda-Oost (Weerlanden en De Heemen)

-

Cornswolda (1554), Weerlanden, zoals Ackinga-, Freselda-, Haykena-, Iwes- en Popingeweer (1556), Oesterwerumer hammerick (1561), Hoegeheminghe (1582), de Kamp

-

-

-

“een vledder in de vterdycken”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oostwolderhamrik en Nieuwolda-Oost (Weerlanden en De Heemen)

Olde Stoeve (Klooster Campis Sylvae)

-

d’olde Stove (1456), in Menterwald of Campis Sylvae (ca. 1485), Olde Stoeve (1565)

-

-

-

de Olde Stoue of Munterwolda

-

-

de Stoeff

-

-

-

-

-

-

Olde Stoeve (Klooster Campis Sylvae)

Astock (?)

-

zie ook Stoksterhorn en Holthusen-Stadtende

Stoth? (vacant)

-

-

Astock

-

Acktock

Astock

Tho Stock

Stock

Stake

-

Stockem

Astock

-

Astock (?)

Ooster-Finsterwolde

-

Oostfinserwolde (1391), Voestfinzervoelda (1429), Veenhuizen (1435), Veenhussen (ca. 1520)

Astwinserwalda

Oistfinserwolde, aqua destructa (ca. 1500)

Nicolaas

Oester Fynserwolda

-

Oster-finsterwoldt

Oesterfijnsewolda

Oester- finßerwolt

Oster-Finser-Woldt

Oster-finsterwolde

-

Oster-finsterwolde

Ooster-winterwolde

Ooster-finserwolde

Ooster-Finsterwolde

Klooster Goldhoorn

-

zie hieronder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Klooster Goldhoorn

Rommelskerken (?)

-

Liudibrandkircka? (1295), Rummelant (1485)

Rodendebord? (vacant)

-

-

-

-

de Beerthe

-

-

-

-

-

-

-

-

Rommelskerken (?)

 

Overige dorpen in het Oldambt

Historische naam

Werdener Urbare (9e-12e eeuw)

Oudste vermeldingen (13e-16e eeuw)

Parochieregister Münster (ca. 1475)

Parochieregisters 16e eeuw

Patrocinium

Misboek (ca. 1544)

Dollardkaart
(1574)

Emmius (1590)

Rengers (ca. 1582)

Heincken (?) (ca. 1590)

Oldeborch (ca. 1600)

von Wicht (1588/89)

Badius (vóór 1583)

Brummelkamp (ca. 1589)

Jarfke (1597)

PEJP Hs. 88
(ca. 1600)

Historische naam

Borgsweer

-

Borgisloe (1428), Borgisweer (1432), Borcswer (1441)

Berckwene

Borckesweer (ca. 1498, met één priester), Berckeswere (ca. 1500), Borcksweere (1559), Boerchsweer (1561)

?

-

Borchsweer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Borgsweer

Lalleweer

-

to Lalleweer (1441), Lalleweer en Gerxweer (XVI)

-

-

-

-

Lalleweer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lalleweer

Lesterhuis

-

… (1428), Lesterhues (1441), Mynnenhuse (1520)

-

-

-

-

Leesterhuijs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lesterhuis

Grijzemonniken

-

Sancto Benedictus (1276), van der Munthen (1441)

Conventus in Metna (geen bedrag genoemd)

Dat Clooster ter Munte (ca. 1498), Menterna ordinis Cisterciensis (ca. 1500), Conventus in Menterna alias Grysemonnicke (1559)

Benedictus

(in der Munten)

Grisemonniken

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grijzemonniken

Wartum

-

Warstum? (1428), de Warven (1487), Wartum (1563)

-

-

-

 

Wertum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wartum

Lutke-Termunten

Montanhae (?)

Klein Menterne (1428), Lesser Munten (1441)

Minor Metna

Lutke Munte (ca. 1498, met twee priesters), Minor Menterna (ca. 1500, met vicarius en prebendarius), Lutke Munte (1506), Minor Menterna (1559), Lutkemunte (1561)

Fabianus

-

Lutke Munte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lutke-Termunten

Groot-Termunten

-

Menterna (1224), van der Munte (1369) , ter Munte (1391), Merer Munten (1441)

Major Metna

Grote Munte (ca. 1498, met twee priesters), 1501 Maior Menterna (met vicarius en prebendarius), Groete Munte (1506,), Maior Menterna (1559), Grotemunte (1561)

 Ursus

-

Termunten

-

(Ther Munten)

-

-

-

-

-

Termunte

-

Groot-Termunten

Termunterzijl

-

die Zylen ter Munten (1391), to den siell to Munte (1420), Olde Munterzyl (1565), Termuntersile (1584)

-

-

-

-

4 zijlen

-

-

-

-

-

-

-

Manser-zijl; Ranzersyhl

-

Termunterzijl

Baamsum

-

Baemzum (1441), Bompsum (1454)

-

Baumsum (ca. 1498)

-

-

Baemsum 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Baamsum

Dallingeweer (Kappelen Heem)

-

Dallijnckwer (1441), Dallengwierum (1554)

-

Dallingeweer (ca. 1498)

Catharina?

-

Dallingweer

(Cappeldebierde)

-

-

(Dallingwehr, 1589)

-

-

-

Latijnhuys of Jarfkehuys (Capellenhuys)

(Cappelber)

Dallingeweer (Kappelen Heem)

Fiemel

Fimilion

Fimel (1420), Fijmolen (1441)

-

Fiuwelinge (ca. 1498)

-

-

Fimel

-

(Fimelinge)

-

-

-

-

-

(Symel)

-

Fiemel

Woldendorp

-

Waldmonathorp (1399), Woltmentdorp (1477)

Waldemansdorpe

Wolmedorp (ca. 1498), Waldendorpe (ca. 1500, met vicarius), Woldendorp (1506), Woldendorpe (1559), Woldendorp (1561)

Petrus

-

Woldendorp

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Woldendorp

Wagenborgen

-

Wagenbarge (1337), Wagenborghen (1441), Wagenbergen (1446)

Wenbergum

Wagenburch (ca. 1498), Waegenberge (1506), Wageborch, Waegenborch (1559), Wagenberge (1561)

Petrus

(Wagenborgen)

Wagenborgen

-

(Wagenborg)

-

-

-

-

-

-

-

Wagenborgen

Noordbroek

-

Broke (1251), Nortbroke (1391)

Nordabrock

Noortbroecke (ca. 1498, met twee priesters), Nedarbrock (ca. 1500, met vicarius), Noordbroeck (1506), Narderbrock, Nortbroke (1559), Noertbroeck (1561)

Liudger

-

Noordbroeck

-

(Nortbrueck)

-

-

-

-

-

-

-

Noordbroek

Noordbroek: Koren­garst, Noordbroekster­hamrik, Stootshorn

-

Koerengast (1563); Noertbroekerhemmerck (1548), in Stodhorne (1319); Stoetzhoerne (1590)

-

-

-

-

Corengaste

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Noordbroek: Koren­garst, Noordbroekster­hamrik, Stoots­horn

Zuidbroek

-

Suthabroke (1283), Suidbroeck (1391)

Suderbrock

Suitbroecke (ca. 1498, met drie priesters), Suderbrock (ca. 1500, met vicarius en prebendarius (?)), Suydbroeck (1506), Suderbrock, Suitbroeke (1559), Suytbroeck (1561)

Petrus

 

 Suidbroeck

 

(Suetbroeck)

 

 

 

 

 

(Suydtbroek)

 

Zuidbroek

Muntendam

-

Muntendam (1391), Monttendam (1411), Olt-Muntendam (ca. 1650)

-

Muntendam (ca. 1498, met twee priesters)

-

-

Muntendam

-

-

-

-

-

-

-

(Muntendam)

-

Muntendam

Meeden

-

Meden (1391), Avermie­den (1435), up de Mie­den (1579)

Extengamedum

Mede (ca. 1498, met drie priesters), Extargeme(n) (ca. 1500, met prebendarius), Medum (1506), Exterigamedum (1559), Medum (1561)

?

-

Mieden

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meeden

Eexta

-

de E(e)xt (1391), E­ghiste (1435)

Exta

die Eext (ca. 1498, met twee priesters), Ext (1506), Exta (1559, habet prebendam fundatam), Ext (1561)

?

-

Eexta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eexta

Scheemda

-

Senieda?? (1283), Schemda (1391), Schemmede, Scemeda (1441)

Stemmeda

die Scheempte (ca. 1498, met twee priesters), Schemeda (ca. 1500), Scheemte (1506), Schemeda (1559), Scheemte (1561)

Bartholomeus

-

Scheembda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Scheemda

Midwolda

-

Middewalda (1284), Midwolda (1391)

Andwalde

Midwolde (ca. 1498, met twee priesters), Midwalde (ca. 1500, met twee vicares), Midwold (1506), Mid­walde (1559), Midwoldt (1561)

Johannes de Doper

-

Midwolda

-

-

-

-

-

-

-

-

(Midwolde)

Midwolda

Grijzevrouwenkloos­ter

-

-

-

Dat Clooster tho Grise vrouwen (ca. 1498)

?

-

Grisevrouwen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grijzevrouwen   klooster

Oostwold

-

Oostwolda (1391)

Astewalde

Oesterwolde (ca. 1498, met twee priesters), Astwalde (ca. 1500, met vicarius), Oestwold (1506), Ost­walder (1559), Oestwolt (1561)

Simon de Zeloot

-

Oostwolt

-

Oestwolde “slacht heel wech”

-

-

-

-

-

-

-

Oostwold

Oostwold: Ekamp

-

Ekamp (1554), d’Camp (ca. 1650)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oostwold: Ekamp

Goldhoorn (comman­derij)

-

Fynserwald (1319), Golthorna (1424)

Gothorne (vacant)

Dat Clooster tho Golt­horn (ca. 1498)

Johannes?

Goldt hoern

Solthorn (elders gelokaliseerd)

Goldehorn

Holtharen

Golthorn

Goldthorn

Bolehornn

Golthorn

Goldthoren

Golthoren

-

Goldhoorn (commanderij)

Finsterwolde

-

Fynserwald (1319), Finsterwolda (1391), Fijnzerwolde (1441)

Westwinserwalda

Finserwolde (ca. 1498, met twee priesters), Westfinserwolde (ca. 1500, met vicarius en prebendarius) , Vynsterwold (1506), Vinserwolda (1559), Finsserwolt (1561)

Stephanus

-

Finserwolt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finsterwolde

Scheemderzwaag

 

Lutke Swaech eylant (1585)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Scheemderzwaag

Nieuw-Scheemda

 

Schemder hamrik (1542)

-

-

Nehemia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nieuw-Scheemda

’t Waar

 

’t Waer (1622)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

’t Waar

Nieuwolda

 

Midwolder hammerick (1542), Troppelhuizen (1642)

-

-

-

-

Dullertdijck 1548 gemaeckt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nieuwolda

Nieuwolda-Oost, Oostwolderhamrik

 

Oestwolder hammeryck (1542) Waghen Borgerzyl (1580), Nijezijll (1586),  De Kamp

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nieuwolda-Oost,
Oostwolderhamrik

 

Verdronken dorpen in het Reiderland

Historische naam

Werdener Urbare (9e-12e eeuw)

Oudste vermeldingen (13e-16e eeuw)

Parochieregister Münster (ca. 1475)

Parochieregisters 16e eeuw

Patrocinium

Misboek (ca. 1544)

Dollardkaart
(1574)

Emmius (1590)

Rengers (ca. 1582)

Heincken (?) (ca. 1590)

Oldeborch (ca. 1600)

von Wicht (1588/89)

Badius (vóór 1583)

Brummelkamp (ca. 1589)

Jarfke (1597)

PEJP Hs. 88
(ca. 1600)

Historische naam

Westerreide

-

Westerreijde (1427)

Westerreide

Wester Reide (ca. 1498, met vicarius), Westeremda (ca. 1500), Westereyndt (1506), Westereyd (1561)

?

-

Westerreijde, 7 zijlen

Westerreide

(Reide)

-

-

-

-

-

(Wester-Reyde)

Westerreijde

Westerreide

Oosterreide

Hriadi, Hriedi

Asterreyde (1272-1277)

Oesterreide

Oester Reide (ca. 1498), Ostereida (ca. 1500, met vicarius), Oostereyndt (1506), Oestereyd (1561)

?

-

Oosterreide

Oosterreide

-

-

-

-

-

-

(Ooster-Reyden)

Oosterreijde

Oosterreide

Dominicanessen te Oosterreide

-

Hreydensis (1364), conventus de Reyda (1377), Reydewold (!) (1489), convent to Oesterreide (1496)

-

-

?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Wester-Reyde)

-

Dominicanessen te Oosterreide

“Ludgerskerke”

-

zie ook Holtgast

-

-

Liudger

-

Sanct Lutgeri

fanum Ludgeri sacrum

-

-

-

-

-

-

-

Ludgerkerke

“Ludgerskerke”

“Peterswolde”

-

Peterswere (?) (1488)

zie ook Duinkerken bij Marienchoren Ditzumerhammrich

-

-

Petrus

-

Pieterswoldt, Peterswolt

Petri sylvula

-

-

-

-

-

-

-

-

“Peterswolde”

De Lidden

-

Lidden (1565), in de Lijdden (1567), Ludenblencke (ca. 1600)

-

-

-

-

Lede

Liede

-

-

-

-

-

-

(Plaene)

-

De Lidden

Homborg

-

Borchhuis te Reide (1426), Hamborgh (1620), vgl. Kirchborgum (Ummeborch)

-

-

-

-

Homborch [bij Fiemel], Ter Borch

(Ter Borg)

-

-

-

-

-

-

-

-

Homborg

Jansum

-

Jansum    (ca. 1544)

-

-

-

(Jansum)

Jansum

Jansum

(Jansum)

-

-

-

-

-

(Janseme blincke)

(Jansum)

Jansum

Berum

Burion

Berum (1391,)

Berum

-

?

Berum

Berum een groot rijck dorp

Berum

Berum

Tho Berhom

Berum

Beijm

-

Berum

Latijnhuys

Berum

Berum

“Beda”

-

zie ook Böhmerwold en Ulsda

-

-

-

Vheda (met Fletum)

Boder

Beda

Vtseda

Tho Beda

Beda

Bedha

-

Beoza

-

Beda

“Beda”

Fletum

UUig flieta (?)

Flyactum (1367) Vletum (1428), Flethum (1513)

Flyathum

Vletum, quasi mersum (ca. 1500)

Odulf? (klok S. Adolfus)

Fletum (met Vheda)

Fleetum

Fletum

Fletum

Tho Vlethom

Fletom

Flitam

Pleten (Fleten)

Flethem

Fretum

Veletum

Fletum

Nesse (Nesserland)

Nasse, Nas (?)

Nesse (1361) , Nesterlant (1561), Neszer Lant (1563)

Nesse

Neess (ca. 1500)

Nicolaas? (1367), Mattheusaltaar

-

Nesserlandt

-

(Nesserlant)

-

-

-

-

-

(Nederland)

-

Nesse (Nesserland)

Wilgum

UUilinghem

Wilinggum (1372)

Wilgum

-

 ?

Wylgan

Wilgum

Wilgum

Wijlthum

Tho Wilgom

Wilgom

Weijlgen

Wilgum (Wilgenn)

Wilghom

Wijlgum

Wilgom

Wilgum

Torum

-

[C]ordinggum (1367), Tordinggum (1372), Thornum (1447), Torum (1457)

Tordingum

Torum, etiam mersum (ca. 1500)

?

Torum

Toornum, daer woonden acht goldsmeden

Torum

Torum

Tho Thorom

Thorom

Thorum

Tornum (Tornium)

Thornum

Torum

Torum

Torum

Uterpauwing

ultimo en/of excelentissimo Ubighem (?, vgl. Kirchborgum)

Extrapawingum (16e eeuw), Vterpauing (1589), Bousick en Nederbousick (1579), op de Blincken (1579), de Blinck (1587)

Uterapaum

-

?

Vter pauwinga

Pawum

Uiterpauwinge

Vterpaijtha

Uter Pauwen

Wtterpauwing

Ugterpawinge

-

Vterpauwinge

Uterpanninge

Uterpaeving

Uterpauwing

Stockdorp

Scagasthorpe

-

Stagesdorp (vacant)

-

?

Stock dorp

Stockdorp

Stockdorp

Stockdorp

Stockdorp

Stockdorp

Storckdorp

Stockdorp

Stockdorpe

Stockdorp

-

Stockdorp

San(t)dorp

-

-

Zentorp (vacant)

-

?

Fam dorp

Santerdorp

Santerdorp

Sandtdorp

Samdorp

Samdorp

Sandorp

Sandorp

Samdorpe

Damdorp

-

San(t)dorp

Reiderwolde

Redi in Walde

Reyderwolda (1390)

Uprederwalt en Utrederwalt (vacant)

-

 ?

Reyder wolda twe karcken ende een Canonijkesie

Reiderwolt met 2 kercken, en een canonnike sije

Reiderwolda …

Reiderwolde twe kercken vnde een Knonckesie

Reydamerwolde  mit twe kercken und einen canonickesye

Reidemer Wolda, ReyderWolda mit twee Kercken vnd eine Canonekesie

Reyderwolde …

Reiderwolde  cum duobis templis magnifice extructis

Reyderwolde  myth 2 Kercken vnde eyn knonikesye; Reydemer Wolde

Reydewolde 2 kercken en 1 kanunckje

Rheyderwolde

Reiderwolde

Klooster Palmar

-

Porta sancte Marie (1256), Pallamarum (1290, afs. XVI), Pallemar (1338), Palla (1427)

Poel??

zie Poel bij Weener

-

Maria

Palmaer mit een Cloester

Palla ofte Palmar, een clooster van witte wierumer orden

Palmar …

Palmaer mit een cloester dessuluen naems wittewierumer orde

Walma vher mit ein closter

WalmahrMude, ein Kloster

Wallupre …

Wolmer (Walmer) cum splendido Coenobio

Wolmor myth eyn kloster

Parmer met een Clooster, ale Wittewyrum ordre

Palmar

Klooster Palmar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wittewerumßda

Wittewerumda

Wittewerumde

-

Witte werunsda

dat was wit Wyrum

-

-

Tijsweer

-

… (1480),  Thyesweer (1487), Tysweer (1565)

-

-

-

Thijs weren

Ditsawehr, Ditsari ofte Ditwer

Tysweer

-

-

-

-

-

-

-

Tijswert

Tijsweer

Siweteswere (?)

Siuuataras huuervia, Uuazarashuuervia

-

Siweteswere (vacant)

-

-

-

Ewitsweer

Ewitsweer

Ewijtsweer

Erwitzeweer

Eewes-Wehr

Erwittewehr

-

Eewittewehr

Eneswee

Ewelswert

Siweteswere (?)

Ayckaweren (?)

Auconthorpa?

Haykena weer? (1556)
vgl. Ockeweer

-

-

-

Aycka weren

Haikenaweer

Aickeweer

Aelckeweer

Aylkeweer

Aeicko-Wehr

Aylckewehr

Aytkeweer

Aytkeweer

Aeykeweer

-

Ayckaweren (?)

Ockeweer

vgl. Haxne, Hogseni

Ockeweer (1391), Ockoweir (1420), Ockinge hues? (1456), tho Ockemoer? (1478)
vgl. Ayckaweren

-

-

-

Ocka weren

Ockeweer

Ockeweer

Ockweer

Ockewehr

OckeWehr

Ockewehr

Ockwer

Ockower

Ockeweer

-

Ockeweer

Wynham

UUinghem

Wyndeham (16e eeuw)

zie ook Ditzumerhammrich

-

-

-

Winne ham

Wineham, Wijneham (fout geloklaiseerd)

Winham

Wijneham

Wyneham

Wynnehamm

Wijnehann

-

Wimoham

Unneham

Wrirelham

Wynham

Utbeerte

-

Wter bert (1585), Utbeerte (1599)

Utebert (vacant)

-

-

Uther Beerte

Uiterbeerta

Uiterbeerte

Vterberda

Uter Corde

Wtterkorde

Vierkloerde

-

Wtherkorde

Uterbeerte

-

Utbeerte

Garmede

-

Gawinge (1579), Garmie (1595), Garmede (1599), Gaer-Meden (1620)

-

-

-

-

Gaarmieden nu een eijlant ofte blincke

Garmye

-

-

-

-

-

-

(Germeden)

Garmoede

Garmede

“Medum”

-

zie Garmede

-

-

-

Medum

Meedum

Medum

Medum

Medima

Medena

Medijma

-

Medima

Medum

Wedum

“Medum”

Dune Lee (?)

-

zie ook Duinkerken bij Marienchor

-

-

-

Dune Lee

Duneler, Duvelee

Duweler

Duuelte

Duyslehe

Dueslee

Dinnslehe

-

Dunslehe

Dunnelee

Duvele

Dune Lee (?)

“Donellen”

-

zie Dune Lee

-

-

-

-

Donellen

Donellem

-

Donelle

-

-

-

-

-

-

“Donellen”

Jarde

Garun (?)

Bontergaerde (1579), Botergartem (1595), Jarde (1595), Jarde (1595), de Gare (1620), Iarde (17e eeuw)

zie ook Boen (Bonewerda)

 

-

-

Bondergaerden

(T)arda Bundica

-

-

(Jarden, 1589)

-

-

-

-

-

Jarde

Houwingaham

(Den Ham)

-

Honingaham (1325) , Utham (1498), in den Utham (1508), Hayingehorne (1500), Houingehamsterhof (1632), Houwingaham (1636)

Howengehom

Ham (1561); daarnaast Gusterhorne of Huesterhorne (1561, in plaats van Onstwedde)

Jacobus

Houinga ham

Hovingeham (fout gelokaliseerd)

Homingeham

-

Hevingeham

Hauwingaham (Hamster Horn, 1593)

Honingehorn

-

Hommingeham

Eninge Ham

Hommugam

Houwingaham

(Den Ham)

Houwingagast

-

Hamster Hoff (1665)

Howengahoff (vacant)

-

-

Houinga gast

Hovingegast

Homingergast

Hammigagast

Hovingegast

Houingaste

Geupgegast

-

Homyngegarst

Hommingegast

Hanningagast

Houwingagast

Wynedaham

-

Wyneda ham (1391), Windeham (1636)

Wynedahaem (vacant)

-

-

Wymelda ham

Winedaham

Wyneldham

Wijneldeham

Wyveldeham

Wyneldegam

Wijneldeham

-

Wiueldeham

Windel Ham

Windelham

Wynedaham

Megenham

-

Meggeham (1391), Megeham (1605)

Megalzem (vacant)

-

-

Maggaham

Megenham

Megenham

Megenham

Megenham

Megenham

Megenhem

-

Megenham

Megen Ham

Maegenham

Megenham

Torpsen

-

Torptsen   (1391), Dorpsen (1420), Torpsen (1636)

-

-

-

Torpen

Torpen

Torpren

Torpen

Tornhom

Thornom

Tornum

{Tornum)

(Thornum)

Torpen

Toepern

Torpsen

Ooster-Finsterwolde

-

zie Oldambt

-

-

-

-

Oestfinserwolt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ooster-Finsterwolde

Stoksterhorn (?)

-

Stockhorne (1582), Stockster-horne (1605), Sto(r)cksterhorne (1636)

zie ook Astock

-

-

-

-

Stocksterhuisen

Stoxterhuis

-

-

-

-

-

-

-

Stoetsterhues

Stoksterhorn (?)

Exterhuis (?)

-

-

-

-

-

-

Olt-Eexterhuisen, Eexterhoff

(Olt-)Exterhuis

-

-

-

-

-

-

-

-

Exterhuis (?)

Ulsda
 “Kapelda berto” (?)
“Beda” (?)

-

Ulsda (1420), Olswyda (1447), Ulswida (1462)

(bisdom Osnabrück)

-

Bartholomeus, reliekschijn Lambertus, vgl. de Poulusheerd

Kappelda berto, Vheda

Ulsda, voor desen een eijland, daarnaast: Ripoeldebeerte, Boder

Cappeldebierde, Beda

Kappeldabarda, Vtseda

Coppelde Barde, Tho Beda

Kappelde Berd, Beda

Seppeldebard, Bedha

-

Rapeldebarda, Beoza

Lapperbeerte  (Capellenhuys)

Kappelber, Beda

Ulsda
 “Kapelda berto” (?)
“Beda” (?)

“Osterbeerde”

-

-

-

-

-

-

-

Osterbeerde

-

-

-

-

-

-

-

Cappelber

“Osterbeerde”

Katelmesinke (?)

-

vgl. Katmis (Holwierde), Katmense (16e eeuw) < *Katmingi

Katelmesincke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Katelmesinke (?)

Maarhuisen (?)

-

Maerhuys? (ca. 1520), Marchuse (1579)

vgl. Meedhuizen

-

-

-

Meerhuissen

Meerhuisen

Meerhuisen

Meerhusen

-

-

-

-

-

Maerhuysen

-

Maarhuisen (?)

“Markhuisen”

-

-

-

-

-

-

Meechhuisen?

Merkhusen

-

-

-

-

-

-

-

Markhuss

“Markhuisen”

Haxne (?) “Soxum”

Haxne, Hogseni

zie ookOckeweer, Hatzumen Bunderhee

Haxne (geen bedrag genoemd)

-

-

Foptsum

Soxum

Saxum

Saxum

Soxzum

Soxom

Sopsoen

Sayen

Saxum

Horum

-

Haxne (?) “Soxum”

“Hakkelsum”

Hukilhem?
vgl. "Hokyngen", (1483)

zie ook Hatzumen Ukeborg

-

-

-

-

Hakelsum, Hacksum

Hakkelsum

-

-

-

-

-

-

Stockdorp

-

“Hakkelsum”

“Soxumerwolde”

-

Hockynga waldt (?) (1385, afs. ca. 1575)
zie ook
 Hatzumerfehn

Haxenewalt (vacant)

-

-

Soxeember wolda

Saxumerwolde

Saxumerwolde

Susummerwolda

Soxemerwolde

Soxomer-Woldt

Sopsomerwold

Soysemerwolde

Saxomer Wollde

Saxumwolde

-

“Soxumerwolde”

“Harmeswolde”

-

vgl. "Soxumerwolde"

Haxenewalt (vacant)

-

-

-

Harmenswolt

Harmeswolde

-

-

-

-

-

-

-

-

“Harmeswolde”

“Harkenborg”

-

zie Kirchborgum

-

-

-

-

Harckenborg

Harkenborg

-

-

-

-

-

-

-

-

“Harkenborg”

 

Overige dorpen in het Reiderland

Historische naam

Werdener Urbare (9e-12e eeuw)

Oudste vermeldingen (13e-16e eeuw)

Parochieregister Münster (ca. 1475)

Parochieregisters 16e eeuw

Patrocinium

Misboek (ca. 1544)

Dollardkaart
(1574)

Emmius (1590)

Rengers (ca. 1582)

Heincken (?) (ca. 1590)

Oldeborch (ca. 1600)

von Wicht (1588/89)

Badius (vóór 1583)

Brummelkamp (ca. 1589)

Jarfke (1597)

PEJP Hs. 88
(ca. 1600)

Historische naam

Nieuw-Beerta (1665)

-

Berster Hamrick (1578)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nieuw-Beerta (1665)

Beerta

-

Berda (1391)

(bisdom Osnabrück)

de Beerte (ca. 1498, met éé priester), Beerte (1506), Beerte (1561), Berde (ca.1580)

Laurentius

-

Beerta

-

-

-

-

-

-

-

(…)

-

Beerta

Westerlee

-

Westerle (1231)

(bisdom Osnabrück)

Westerleede (ca. 1498), Westerlee (1506), Westerlee, Westerkercke (1561)

Joris

-

Westerlee

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Westerlee

Heiligerlee (Klooster Mons Sinaï)

-

Asterle (1231), Asterlo (1289), Hilligen Lee, Heliger Lee (1391)

(bisdom Osnabrück)

dat Clooster to Hilligerlee (ca. 1498), Hilgerlohe (ca. 1580)

Catharina

-

Hilgerlee

-

-

-

-

-

-

-

(…)

-

Heiligerlee (Klooster Mons Sinaï)

Winschoten

-

Wintschoten (1391), Wynschote (1435), Wynschotten (1467), de Ronde Loegh (1544)

(bisdom Osnabrück)

Wijnschote (ca. 1498, met vier priesters), Wynschotten (1506), Wynschoeten (1561), Winschotte (ca. 1580), Winstedde (1628)

Vitus

-

Winschoot

-

(Wijnschoten)

-

-

-

-

-

(Wijnschoot)

-

Winschoten

Winschoten: Bovenburen en Oostereind

-

[Bovenburen] (1616), in Bovenbuiren, int’Oostereijde (1654)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Winschoten: Bovenburen en Oostereind

Winschoter Zuiderveen (Sint Vitusholt)

-

Winsewida (1231), Pekelham (1482),  up Zuetfenne (1528), up Suijtphene (1563), Zuirveen en Uytsholt (ca. 1650), Kloosterholdt (1745)

(bisdom Osnabrück)

-

Vitus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Winschoter Zuiderveen (Sint Vitusholt)

Blijham

-

in den Ham (1395), Blyham (1482), Bleichham (1498), in de Hamshe (1636)

Blehammis (ca. 1500, bisdom Münster!)

Blyham (1561), Bleyhamme (ca. 1580), Bleisamen (1628)

?

Bleyham

Blyham, Blijham
(fout gelokaliseerd)

Blyham

Blijham

Bleyham

Bleyham

Bleijham

-

Bleyhamm

Ooster Blyham (Blyham)

Bleijham

Blijham

Blijham: De Heemen, Voorwold, Winsel

-

Pielzheem (1585), in den Vorwolt (1470), Winsel (XIX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijham: De Heemen, Voorwold, Winsel

Bellingwolde

-

… (1397), Billinge (1438), Billinghewolde (1482), Weniker broeck (1499), Byll (1586)

(bisdom Osnabrück)

Bellingwolde (1561), Bellingwolde (ca.1580)

Magnus

-

Bellingwolde

-

-

-

(Bellinxwolde, 1577)

-

-

-

-

(Bellingewolde, 1527)

Bellingwolde

Oudeschans (1593)

-

Bellingwolderschans (1593)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oudeschans (1593)

Den Ham

-

Upham (1498), in den Ham (1509)

(bisdom Osnabrück)

-

-

Nye ham

-

-

Nieham

Neyham

Nyeham

(in den Ham, 1577)

Upeham

-

Neyeham

Nye Ham

(den Hamme, 1521)

Den Ham

Hamdijk (Houwingaham)

 

Utham (1498), in den Utham (1508)

zie  Houwingaham

zie  Houwingaham

-

-

zie Houwingaham

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hamdijk

Nieuweschans (1628)

 

Lange Ackerschans (1628)

-

-

-

-

Langackerschans

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nieuweschans (1628)

Kloster Dünebroek (commanderij)

-

Wymaria (1319),
Dunbroick (1495) , Reedermoncken (1546),

zie Dunenbroeke (1547), ook Düne Lee

-

Dinnenbroick (ca. 1500)

Johannes

-

Dünebroeck en Voorwerck

-

-

-

-

-

-

-

-

(Dunebroek, 1521)

Kloster Dünebroek (commanderij)

Wymeer

-

Wymaria (1319), Winnemer (ca. 1550), Wymehr (1577)

Wynnamor (geen bedrag genoemd)

Wimaria (ca. 1500)

Johannes?

Winnemeren

Wyemeer, elders: Wijvemeer (fout gelokaliseerd?)

-

Wijnemeer

Eymheer

Wymehr

(Wymehr, 1577)

Dwinne ehwe

-

Wymwere

Ummermee

(Wymeer, 1547)

Wymeer

Boen

-

Bedmawertha?? (1409), Bodem (1556), Boen (1577), LeeBrouck (ca. 1580), Bohne (1645), zie ook Jarde

Bonewerda

-

-

-

Boen

(Bona)

-

-

(Broek, 1585)

-

-

-

-

-

Boen

Bunde

-

Bunda (1391), Hoge Bunda (1428), Bunwyda (1429). Hogenbonne (1484/94)

Hoghebunde (geen bedrag genoemd)

Bundewida (ca. 1500, met vicarius)

Martinus

-

Hogebunde

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bunde

Bunderhee

Haxne??

Hoehee (1599)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bunderhee

Bovenhusen

Bauonthorpa??

zie Holtgast

-

-

-

-

-

(Sylvula Bohemica)

-

-

-

-

-

-

-

-

Bovenhusen

Duinkerken (bij Marienchor) (?)

-

Duinkerken (1787)
zie ook Düne Lee en Peterswold

-

-

-

-

Marienhockermeer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Duinkerken (bij Marienchor) (?)

Bunderhammrich

-

Swallich (1509), vpt Swelch (1559), Nye Hammerick (1595), Neue Hamriege (1583). Niehamrich (1645)

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bunderhammrich

Ditzumer­hammrich, Ditzumerverlaat

-

Reiderhammerick (1595), Ditzumer Hammrich (1735); Wienhamster-Verlaat (1736),

 zie ook Wynham en Peterswold

Dertsamewolt (vacant)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ditzumer­hammrich, Ditzumerverlaat

Pogum

meditaerraneo en/of ultimo Ubinghem (?)

Urapawenggum (1367), Pawm, Pawyngh (ca. 1470),  Paum (1489), Pawinger hamrick (1494), Pawinga (1554), Infrapawingum (16e eeuw)

Vrapaum

Paum (ca. 1500)

-?

-

Pavinge

-

(Pauwingaheem)

-

-

-

-

-

(Paum)

-

Pogum

Ditzum

Tiushem of Tetteshem?

Dytzum, Dytsum (1439), in Ditsumer hammerke (1469)

Derzum

Dytzum (ca. 1500, met vicarius)

Paulus; sunte Mertens ghylde (ca. 1470)

-

Ditsum

-

(Ditzum)

-

-

-

-

-

-

-

Ditzum

Oldendorp: Wischenborg

 

Wissingeborch (1474), Wissenborch (ca. 1500)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Oldendorp

Aldonthorpe

Aldathorp (1367), Oldendorp (1438)

Aldendorpe

Oldendorp (ca. 1500)

?

-

Oldendorp

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oldendorp

Oldendorper Hammrich

-

Ylinghewer in Oldendorper hammerka (1489)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oldendorperhammrich

Nendorp

-

Nyendarp (1325), Nyantorp, Nendorp (ca. 1470), Nendorp (1494)

-

kapel te Nentrop (ca. 1500)

-

-

Nendorp

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nendorp

Hatzum

Hadinkhem of Hatbrahtashem

Hartzum (1401), Hardsum (1409), Hatsum (1449)

zie ook Haxne

Hartzum

Hartzum (ca. 1500)

Sebastiaan

-

Hatsum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hatzum

Hatzum: Boomborg, Eilingwehr

-

Bonenborgh (1461), Ailingeweer (1463)

-

-

-

-

Bomborch, Ailingweer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hatzum: Boomborg. Eilingweer

Hatzumerfehn

-

Hattzummer meden (1472), Hatzumer Fehnland (1620)
zie ook "Soxumerwolde"

vgl. Haxenewalt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hatzumerfehn

Coldeborg

-

Coldenborgh (1472), Caldeborch (1475)

Caldeborch

Oldeborch (ca. 1500)

-

-

Coldeborg (met kerk)

Harmeswolde

-

-

-

-

-

-

-

-

Coldeborg

"Coldeborgerfehn" (?)

-

-

Kalentwalt (vacant)

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coldeborgerfehn (?)

Critzum

-

Krytzum (1432)

Croytzum

Critzum (ca. 1500)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Critzum

Marienchor

-

Marienkoer (1472), Mariencour (1564)

Krytzemewalt (vacant),

Crismerwolt alias Chor[us] virg[inis] (ca. 1500)

Maria

-

Marrienhoer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Marienchor

Midlum

-

Mydlum (1449), Middelumer hammerke (1461)

Middelum

Middelum (ca. 1500, met twee vicarii)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Midlum

Midlum: Eppingawehr

-

Eppingeweher hammerke (1461), Eppingeweer (1476)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Midlum: Eppingawehr

Jemgum

Giminghem

Gemmegum (1284), Gemghum (1401), Jemmiger hammerke (1461)

Bemgum

Gemmingum (ca. 1500, met twee vicarii)

Sixtus en Vitus, Stepanus-gilde (1401)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jemgum

Jemgumkloster (commanderij)

-

Gemmegum (1284), Ieminghen (1338), Jemmynghermonyken (1449)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jemgumkloster (commanderij)

Jemgum: Jemgumergaste, Klimpe

-

tor Ghast? (1475), Iemmegergast (1579); Klympe, ten Klimpen (1473)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jemgum: Ukeborg, Deddeborg, Sappeborg, Jemgumergast, Klimpe

Böhmerwold

-

Mewolda? (1483), Bemer­wolth (1499)

Bedamewalt (vacant)

Bemerwolt (ca. 1500)

-

-

Bomerswoldt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Böhmerwold

Holtgaste: Bentumersiel (*Bentum)

Bed(d)inghem

Bedmawertha (1409), Bedma hamryk (1447)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Holtgast: Bentumersiel (*Bentum)

Holtgast: Ukeborg, Deddeborg, Sappeborg

Hukilhem?

(Ukena) steenhus (1448), Ukenborch (1488); Deddenborch (1475); Sappeborg (1717-19)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Holtgast: Ukeborg, Deddeborg, Sappenborg

Holtgaste: Soltborg

-

Saleburc (1189), Zoltburch (1432)

-